Welkom
Over Anita
Tarieven
Consult
Contact
Jouw paard, jouw zorg
Hoe verloopt een consult?

Vooraf

Indien mogelijk krijg je vooraf een vragenlijst toegestuurd, welke ik voor de eerste behandeling graag ingevuld retour ontvang. Hiermee kan ik een eerste indruk krijgen van het paard.

Het paard moet droog en schoongeborsteld zijn, omdat ik het anders niet effectief kan behandelen. En er moet de beschikking zijn over een rustige omgeving waarin de behandeling plaats kan vinden. Dit kan de stal zijn, maar ook een poetsplaats kan voldoen. Bij voorkeur behandel ik niet tijdens voertijden.

Bij de eerste behandeling dient de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon aanwezig te zijn.

Het eerste consult

1. Anamnese: Dit is een kort vraaggesprek naar aanleiding van het ingevulde vragenformulier of om dit formulier samen alsnog door te lopen. De anamnese heeft tot doel om algemene informatie over het paard te verkrijgen. Denk hierbij aan training, huisvesting, voeding en gezondheid.

2. Inspectie: Ik bekijk het paard en beoordeel daarbij de algehele gemoedstoestand en ga op zoek naar sterke en zwakke punten in het exterieur.

3. Palpatie: Hierbij voel ik de contouren van het paard en let hierbij op zwellingen, warme en/of pijnlijke plekken, eventuele wondjes of littekens, maar ook voel ik de spierspanning en eventuele verschillen in de bespiering tussen links en rechts.

4. Bewegingsanalyse: Eerst ga ik het paard aan de hand op een harde ondergrond in stap en in draf bekijken. Hierbij beoordeel in de beweging zowel van voor en van achter als vanaf de zijkant.
Daarna volgt, indien mogelijk, een beoordeling aan de longe in stap, draf en galop, zowel linksom als rechtsom. Dit vindt plaats op een zachte ondergrond.

5. Massage: Nadat de bovengenoemde punten zijn doorlopen, zal ik het paard gaan masseren. De massage neemt ongeveer een uur in beslag.

6. Advies en rapportage: Na de behandeling geef ik een vrijblijvend advies voor een eventueel vervolgtraject en maak ik een rapportage van de behandeling. Deze rapportage wordt digitaal toegezonden.


Achteraf

Het wordt van harte aanbevolen om het paard na de behandeling nog ten minste 15 minuten aan de hand te stappen. In principe kun je de volgende dag gewoon weer rijden.

Het eerste consult neemt gemiddeld 2 uur in beslag.

Vervolgconsulten
Doorgaans verdient het de aanbeveling om 3 behandelingen in te plannen binnen 4 weken en daarna om de 4 tot 6 weken een "onderhoudsbehandeling" in te plannen.
Ieder vervolgconsult begint met een korte anamnese en bewegingsanalyse om te waken over de voortgang van de behandelingen. Vervolgconsulten duren gemiddeld 1,5 uur.
Ook van ieder vervolgconsult wordt een rapportage gemaakt.